Chuyên mục: Giới thiệu

Giới thiệu

Năm 2010, Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục được thành lập có chức năng đảm trách công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. Tháng 4/2015, để nâng cao hơn nữa công tác