Tháng: Tháng Một 2019

– TDC tiếp đoàn kiểm tra, đánh giá đào tạo thí điểm ngành Điện công nghiệp theo dự án chuyển giao từ CHLB Đức

Trong 2 ngày: 21 và 22/01, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tiếp đoàn khảo sát, kiểm tra, đánh giá đào tạo thí điểm ngành Điện công nghiệp trình độ cao đẳng theo dự án chuyển giao từ CHLB

– Triển khai khảo sát, kiểm tra, đánh giá đào tạo thí điểm nghề Điện công nghiệp chuyển giao từ Đức (Ngày 21 và 22/01/2019) tại trường CĐCN Thủ Đức.

Việc kiểm định đóng vai trò rất quan trọng để các trường có thể đáp ứng được các điều kiện đào tạo cần thiết theo tiêu chuẩn của CHLB Đức. Dựa trên kết quả kiểm định, Viện Tiểu thủ công