Tham dự bồi dưỡng kiến thức cơ bản về bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ công văn 75/CKĐCL-BĐCL ngày 6/4/2018 của Cục kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp về việc triệu tập học viên tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp,

  1. Thời gian: 04 ngày, từ ngày 16/04 đến 19/04/2018
  2. Địa điểm: Hội trường BTrường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.
  3. Thành phần tham dự:
  • Thành phần bắt buộc:
  • Ông Phạm Quang Tuấn QLĐT
  • Bà Nguyễn Thị Diễm Ý CTCT HSSV
  • Ông Vũ Phạm Việt Hà KHCN
  • Ông Cao Ngọc Hạnh KHVT
  • Ông Ngô Quốc Việt ĐBCL
  • Bà Phạm Thị Ngọc Sương ĐBCLIMG_6419IMG_6433
Tham dự bồi dưỡng kiến thức cơ bản về bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp