Thống nhất các qui trình của các đơn vị và qui trình tạo tài liệu

THÔNG BÁO SỐ 4

V/v : Thống nhất các qui trình của các đơn vị và qui trình tạo tài liệu

Căn cứ vào nội dung buổi họp ngày 03/04/2018 về việc thống nhất các qui trình của các đơn vị và qui trình tạo tài liệu.

Nay Trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng thông báo đến tất cả các đơn vị thực hiện các nội dung như sau:

  • Qui trình tạo tài liệu (0-QT7.5.2): Hướng dẫn cách soạn thảo, sửa đổi tài liệu trong hệ thống tài liệu tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức cho tất các đơn vị (Các phòng, khoa và trung tâm) trong phạm vi nhà trường.
  • Cách đánh mã hiệu tài liệu đã thay đổi, đề nghị các đơn vị cần xem lại Hướng dẫn ghi và sử dụng mã hiệu tài liệu kèm theo troong qui trình tạo tài liệu.
  • Bảng Danh mục tất cả các tài liệu ISO trong hệ thống tài liệu tại Trường giúp các Cán bộ chuyên trách cũng như Trưởng các đơn vị rà soát và thống nhất lại tất cả các qui trình hiện có của đơn vị mình (Theo thông báo số 2) và tiến hành lập lại bảng danh mục quá trình và qui trình trong đơn vị mình theo tinh thần buổi họp ngày 03/04/2018.
  • Hạn chót các đơn vị nộp lại danh mục quá trình và qui trình (Bằng văn bản và tập tin) là trước thứ năm ngày 10/05/2018.
  • Đường dẫn các tài liệu liên quan: Public Data:\THONG BAO\Thong Bao Phong Dam Bao Chat Luong\He thong BDCL 2018\Du thao\

Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này. Mọi thắc mắc hay yêu cầu xin vui lòng trực tiếp liên hệ với Anh Ngô Quốc Việt phòng Đảm bảo chất lượng để được giải đáp.

Trân trọng.

 

Thống nhất các qui trình của các đơn vị và qui trình tạo tài liệu