– Họp hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp (13/12/2018)

Vào lúc 14h, ngày 13/12/2018 nhà trường đã tổ chức Họp hội đồng tự đánh giá chất lượng nhà trường năm 2018 nhằm mục đích:

  • Thông qua báo cáo tự đánh giá chất lượng trường
  • Thực trạng viết báo cáo và góp ý cho các nhóm
  • Thông qua ý kiến đóng góp của các thành viên
  • Thống nhất thời gian nộp minh chứng (Hạn chót ngày 26/12/2018)
  • Ý kiến của phòng Đảm bảo chất lượng: Các nhóm và các đơn vi cần phải quan tâm hơn nữa để thực hiện đúng tiến độ; Khi viết báo cáo các nhóm cần lưu ý tránh các sai sót của năm báo cáo trước
  • Thảo luận

Báo cáo tự đánh giá  năm 2018 gồm kết quả như sau:

–9 tiêu chí , 100 tiêu chuẩn

–Đạt: 98/100 điểm

–Có 2 tiêu chuẩn không đạt là 2.4 và 8.5

 

Một số hình ảnh trong buổi họp hội đồng tự đánh giá chất lượng nhà trường:

– Họp hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp (13/12/2018)