– Triển khai khảo sát, kiểm tra, đánh giá đào tạo thí điểm nghề Điện công nghiệp chuyển giao từ Đức (Ngày 21 và 22/01/2019) tại trường CĐCN Thủ Đức.

Việc kiểm định đóng vai trò rất quan trọng để các trường có thể đáp ứng được các điều kiện đào tạo cần thiết theo tiêu chuẩn của CHLB Đức. Dựa trên kết quả kiểm định, Viện Tiểu thủ công nghiệp và Kỹ năng nghề Leipzig sẽ tiến hành đánh giá và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định cho các trường Cao đẳng nghề. Nội dung kiểm định bao gồm:

Kiểm định năng lực giáo viên

Tất cả các giáo viên được lựa chọn tham gia giảng dạy chương trình đào tạo thí điểm 22 nghề nhận chuyển giao, kiểm định và công nhận từ CHLB Đức bắt buộc phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; bên cạnh đó, giáo viên phải cung cấp đủ minh chứng chứng minh được là họ có đầy đủ kiến thức về chuyên ngành đào tạo và kinh nghiệm ngành thực tế liên quan đến nghề chuyển giao được phân công đào tạo thí điểm.

Phía nhà trường cần đảm bảo chắc chắn các giáo viên tham gia đào tạo thí điểm là những người sẽ tham gia khóa đào tạo giáo viên tại Đức, có trình độ chuyên môn nghề đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do cơ quan có thẩm quyền của Đức cấp. Khóa đào tạo giáo viên hỗ trợ nâng cao chuyên môn giảng dạy dành cho giáo viên dạy nghề, giúp họ có thể nắm bắt, hiểu rõ và áp dụng hệ thống đào tạo và kiểm tra kép của Đức trong quá trình đào tạo thí điểm; hỗ trợ nâng cao phương pháp giảng dạy chương trình đào tạo nghề theo tiêu chuẩn Đức.

Các giáo viên cần chứng minh có trình độ chuyên môn nghề và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phù hợp với chương trình đào tạo nghề trước khi bắt đầu giai đoạn đào tạo thí điểm.

Kiểm định trang thiết bị và tài liệu đào tạo

Các Trường được lựa chọn tham gia vào chương trình đào tạo thí điểm cần đảm bảo trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để có thể truyền tải đầy đủ nội dung học đã được đưa ra trong Quy định đào tạo.

Lý thuyết: Thiết bị trong phòng học được trang bị đầy đủ theo đúng Danh mục thiết bị trong bộ chương trình chuyển giao.

Thực hành: Trang thiết bị xưởng thực hành được trang bị đầy đủ theo đúng Danh mục thiết bị trong bộ chương trình chuyển giao.

Đối với giờ lý thuyết và thực hành trên lớp, cần chuẩn bị đủ sách chuyên ngành và các công cụ hỗ trợ được liệt kê trong Chương trình chuyển giao ví dụ Sổ báo cáo và Sổ tường thuật.

Đối với các nội dung đào tạo thực hành chưa giảng dạy, cần được đưa vào thành một phần nội dung trong khi thực tập tại doanh nghiệp.

Kiểm định về điều kiện an toàn lao động

Các trường bắt buộc phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện, quy định về đảm bảo an toàn lao động và an toàn sức khỏe.

Kiểm định thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp

Việc đào tạo nghề cần tập trung đến yêu cầu của ngành kinh tế và nhu cầu của doanh nghiệp. Trường và doanh nghiệp cần hợp tác phát triển, trong đó nhà trường thực hiện và hỗ trợ việc đào tạo nghề theo định hướng của doanh nghiệp, do đó nhà trường phải có sự liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp trong thời gian đào tạo thí điểm. Chính vì vậy các trường phải cung cấp cho chuyên gia thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp trong thời gian chuyên gia đến làm việc.

Kiểm định các điều kiện không bắt buộc

Ngoài các nội dung như trên, chuyên gia sẽ kiểm định thêm các điều kiện khác không bắt buộc, như việc phân bổ một giáo viên phụ trách biết tiếng Đức hoặc một phiên dịch của nhà trường đóng vai trò là đầu mối liên hệ với các bên liên quan trong thời gian đào tạo thí điểm.

Các chuyên gia Đức sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện đáp ứng yêu cầu cần thiết của các trường và sau quá trình thẩm định, nhà trường sẽ được cấp chứng nhận của Viện Tiểu thủ công nghiệp và Kỹ năng nghề Leipzigxác nhận đạt tiêu chuẩn để triển khai đào tạo thí điểm chương trình Đức.

Nội dung cụ thể: Xem CV 26 TCGDNN-ĐTCQ ngày 07.01.2019 3. Lịch trình khảo sát kiểm định

– Triển khai khảo sát, kiểm tra, đánh giá đào tạo thí điểm nghề Điện công nghiệp chuyển giao từ Đức (Ngày 21 và 22/01/2019) tại trường CĐCN Thủ Đức.
Tagged on: