– Kế hoạch tổ chức đánh giá tái chứng nhận và nâng cấp phiên bản ISO 9001:2015

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ TÁI CHỨNG NHẬN

 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU – PHẠM VI ĐÁNH GIÁ:
 2. Mục đích:

– Cập nhật, nâng cấp hệ thống tài liệu quản lý chất lượng của nhà trường để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

– Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO theo phiên bản ISO 9001:2015 trong toàn hệ thống tại nhà trường.

 1. Yêu cầu:

– Đảm bảo thực hiện đúng mục đích, tiến độ của kế hoạch đề ra;

– Các đơn vị triển khai thực hiện phải nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị;

– Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ chuẩn bị cho công tác đánh giá tái chứng nhận và nâng cấp phiên bản ISO 9001:2015 vào  tháng 06/2017 theo yêu cầu của Công ty Intertek.

 1. PHẠM VI ĐÁNH GIÁ:
 2. Đào tạo bậc Cao đẳng:

Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Thiết kế đồ họa; Truyền thông và mạng máy tính; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Tiếng Anh; Tiếng Hàn Quốc.

 1. Đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp:

Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Bảo trì và sửa chữa ô tô; Tin học ứng dụng; Truyền thông đa phương tiện; Điện tử công nghiệp; Điện công nghiệp và dân dụng; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động; Kế toán doanh nghiệp; Quản lý doanh nghiệp; Quản lý kho hàng; Quản lý và bán hàng siêu thị; Hướng dẫn du lịch; Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Tiếng Anh; Tiếng Nhật; Tiếng Hàn Quốc.

 1. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN: 
  1. Kế hoạch: Kế hoạch đánh giá tái chứng nhận
  2. Lịch đánh giá của Công ty InterTek Audit plan – TDC – 14, 15 Jun 2017 (R2)
– Kế hoạch tổ chức đánh giá tái chứng nhận và nâng cấp phiên bản ISO 9001:2015